[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.อำเภอนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 แหล่งเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 074-373167
 
บุคลากร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาทวี

 
 

นางสาวนิตยา  จิตภักดี
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบแบะการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาทวี
 
     
 


นางพัทธยา  โชติรัตน์
บรรณารักษ์ชำนาญการ
 
 

นางอุทัยวรรณ  บำรุงชาติ
ครูชำนาญการพิเศษ
 

นางสุนิตย์  ไชยถาวร
ครูชำนาญการ
     
     
     
 

นางพรทิพย์  ราชสุวรรณ
ครูอาสา ฯ
                            
                          
              น.ส.ณิชากร  หมัดร่าหมาน                             นายพรชัย  ทองคง                              นางสุจินดา เย็บและ
                          ครูอาสา ฯ                                                ครูอาสา ฯ                                   ครูอาสา ฯ ปอเนาะ
 

นางรัตนากรณ์  สุวรรณศรี
ครูอาสา ฯ ปอเนาะ
 

 พนักงานราชการ
ปฏิบัติงานประจำ ศูนย์ กศน.อำเภอนาทวี
 
     
                                                             
                          
                                       นายสัญญา  ผดุงศักดิ์                                          นางสาวนัยนา  หวันเส็น                             
                                          ครูผู้สอนคนพิการ                                               ครูผู้สอนคนพิการ

                                 
ปฏิบัติงานประจำ ศูนย์ กศน.อำเภอนาทวี
 
 
                                                                    

                                         นางข่อซีย๊ะ  หมะหวี                                                 นางสาวรจนา  ดูอามัน            
                                           หัวหน้า กศน.ตำบล                                                    ครูอาสา ฯ ปอเนาะ  
 
 
พนักงานราชการ
ปฏิบัติงานประจำ กศน.ตำบลฉาง
 
     
     
 
                                
 
                                   นางอุทัยทิพย์  บุญชุม                                                   นางสิริมา ล่าเม๊าะ
                                     หัวหน้า กศน.ตำบล                                                    ครูอาสา ฯ ปอเนาะ
 
 
 พนักงานราชการ
ปฏิบัติงานประจำ กศน.ตำบลนาหมอศรี
 
     
     
                                  
                              
                                 นางนันทิภาคย์  เรืองเขียว                                          นางสาวทัศนีย์  หวันสะเม๊าะ
                                     หัวหน้า กศน.ตำบล                                                    ครูอาสา ฯ ปอเนาะ
 
 
พนักงานราชการ
ปฏิบัติงานประจำ กศน.ตำบลคลองทราย
 
     
     
                                   

                                  นางโชติรส  นิยมเดชา                                                 นางวิยดา  หวันปะรัตน์                                  
                                   หัวหน้า กศน.ตำบล                                                       ครูอาสา ฯ ปอเนาะ                                       
 
 
พนักงานราชการ
ปฏิบัติงานประจำ กศน.ตำบลนาทวี
 
     
     
                                     

                                นางลัดดาวรรณ  บุตรแสง                                                 นายสยาม  จันแก้ว      
                                    หัวหน้า กศน.ตำบล                                                    ครูอาสา ฯ   ปอเนาะ    
 
 
พนักงานราชการ
ปฏิบัติงานประจำ กศน.ตำบลปลักหนู
 
     
     
 
                                  

                                  นางจารุวรรณ  นกแก้ว                                                  นายอรรถวุฒิ  ขุนแก้ว
                                    หัวหน้า กศน.ตำบล                                                     ครูอาสา ฯ   ปอเนาะ
 
 
พนักงานราชการ
ปฏิบัติงานประจำ กศน.ตำบลทับช้าง
 
     
     
 
                                   

                                 นายศราวุฒิ  บุตรแสง                                                    นางสาวคุรุสนีย์  วานิ
                                  หัวหน้า กศน.ตำบล                                                           ครู กศน.ตำบล
 
  พนักงานราชการ
ปฏิบัติงานประจำ กศน.ตำบลคลองกวาง
 
     
     
 
                                   

                                    นางนุรีซัน  อาแว                                                     นางสาวรอซียะ  ลาเตะ      
                                  หัวหน้า กศน.ตำบล                                                       ครูอาสา ฯ ปอเนาะ   
 
  พนักงานราชการ
ปฏิบัติงานประจำ กศน.ตำบลประกอบ
 
     
     
 
                                    

                                      นางสุนี  วิชัย                                                              นางปราณี  จันแก้ว    
                                 หัวหน้า กศน.ตำบล                                                                ครูอาสา ฯ
 
  พนักงานราชการ
ปฏิบัติงานประจำ กศน.ตำบลสะท้อน
 
     
     
                                                                            

                                      นายโยธิน  พรหมณี                                                นางกมลชนก  จอมทอง                                
                                      หัวหน้า กศน.ตำบล                                                     ครูอาสา ฯ ปอเนาะ                                          
 
 

พนักงานราชการ
ปฏิบัติงานประจำ กศน.ตำบลท่าประดู่
 
 


เข้าชม : 1337
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาทวี
หมู่ 1 ตำบลนาทวี  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา 90160
โทร  0-7437-3167 โทรสาร 0-7437-3167
natawee_nfe@windowslive.com
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05