[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

หลักสูตร เกษตรกรรม
--->หลักสูตร การทำปุ๋ยหมัก 15 ชม

--->หลักสูตร การปลูกผักสวนครัว จำนวน 15 ชม.

--->หลักสูตร การเพาะเห็ดนางฟ้า จำนวน 15 ชม.


หลักสูตร เฉพาะทาง
--->หลักสูตร ช่างปูกระเบื้อง 60 ชม
--->หลักสูตร ช่างเชื่อม 40 ชม

--->หลักสูตร ช่างเชื่อมอลูมิเนียมเชื่อม 40 ชม
--->หลักสูตร ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น 40 ชม.
--->หลักสูตร ช่างทำเฟอร์นิเจอร์ล้อยาง 16 ชม.

หลักสูตร พานิชยกรรมและบริการ
--->หลักสูตร แปรรูปปลาส้ม ปลาทับทิม 15ชม.

--->หลักสูตร ผ้าปาเต๊ะ 15 ชม.

--->หลักสูตร การทำกล้วยฉาบหลากรส 15 ชม.

--->หลักสูตร การทำขนมไทย 15 ชม.

--->หลักสูตร การทำน้ำพริก จำนวน 15 ชม.

--->หลักสูตร การทำผ้ามัดย้อม จำนวน 20 ชม.

--->หลักสูตร การประดิษฐ์ของชำรวย 15 ชม.

--->หลักสูตร น้ำพริกขิงหลากรส 15 ชม.

--->หลักสูตร แปรรูปปลาส้มปลาน้ำจืด 15 ชม.

--->หลักสูตร ตะกร้าเชือกมัดฟาง 15 ชม.

--->หลักสูตร สบู่สมุนไพร 15 ชม.

 
เข้าชม : 2151
 
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี   หมู่ 1 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160                                    
โทร 0-7437-3167 โทรสาร 0-7437-3167
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05