[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

3 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทยมีงานทำ
ด้วยกรมการจัดหางาน ได้มีการประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำเพื่อขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้เข้าสู่ตลาดแรงงานปีงบประมาณ 2566 โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ด้านล่างได้เลยครับ https://thaimengaantam.doe.go.th/
20 / ก.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรม ฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย หมวก และผ้าพันคอพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้า
19 / ก.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
วันที่ 18 กรกฏาคม 2566 นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี มอบหมายให้ นางนันทิภาคย์ เรืองเขียว ครูศูนย์การเรียนรู้ตำบลคลองทราย พร้อมด้วย นางข่อซีย๊ะ หมะหวี ครูศูนย์การเรียนรู้ตำบลฉาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เนื่อง
19 / ก.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี เข้ารับการอบรม หลักสูตร\"ผู้อำนวยการฝึกอาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย\" ประจำปี 2566
วันที่ 11-14 กรกฎาคม 2566 นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี เข้ารับการอบรม หลักสูตร\"ผู้อำนวยการฝึกอาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย\" ประจำปี 2566 รุ่นที่ 9 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน \&qu
14 / ก.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รณรงค์ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี มอบหมายให้ คณะครู ศูนย์การเรียนรู้ตำบลคลองทราย ให้ความรู้พร้อมรณรงค์ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลคลองทราย โดยนำนักศึกษ
13 / ก.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข
วันที่ 12กรกฏาคม 2566 นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินห้องเรียนสีขาว ลงพื้นที่ประเมินห้องเรียนสีขาว ณ ศูนย์เรียนรู้ตำบลทั้ง 10 แห่ง ในพื้นที่อำเภอนาทวี เพื่อติดตามความคืบหน้าในการด
13 / ก.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการออมสิน-สกร \"สร้างงานให้เป็นเงิน หลักสูตรการทำเค้กกล้วยหอม หลักสูตรการทำโดนัทจิ๋ว
วันที่ 12 กรกฏาคม 2566 นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลามอบหมายให้คณะครูศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าประดู่ จัดกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โครงการวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตร การทำเค้กกล้วยหอม จำนวน 3 ชั่วโมง และ
13 / ก.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของ สกร.อำเภอนาทวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที 6 กรกฎาคม 2566 นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี ประชุมบุคลากร สกร.อำเภอนาทวี เพื่อร่วมจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของ สกร.อำเภอนาทวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ณ
13 / ก.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2
วันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2566 นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยกศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ นำนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมือง
3 / ก.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมพัฒนาครูเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี มอบหมายให้นายสัญญา ผดุงศักดิ์ ครูผู้สอนคนพิการ เข้าร่วมอบรมพัฒนาครูเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ณ โรงแรมลีกาเดนส์พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
25 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
วันที่ 22 มิถุนายน 2566 สกร.อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา นำโดย นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี ร่วมต้อนรับและให้การสนับสนุน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ \"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน\" ณ วัดปลักหน
25 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการกีฬา สกร.อำเภอชายแดนใต้เกมส์2566
วันที่ 21 มิถุนายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งกีฬาสกร.ชายแดนใต้เกมส์ประจำปี 2566 ประกอบด้วย สกร.อำเภอจะนะ สกร.อำเภอเทพา สกร.อำเภอสะบ้าบ้าย้อยและสกร.อำเภอนาทวี
13 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ด้านการจัดการเรียนการสอน ในพื้นที่ชายแดนใต้
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ด้านการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ส.2551 ในพื้นที่ชายแดนใต้ โดย นางสาวอภิมุข ศรีสมัย ผอ.กศน.ภาคใต้
13 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รูปแบบแนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา กศน.ในสถานศึกษาปอเนาะ สำหรับครูอาสาสมัครในสถานศึกษาปอเนาะพื้นที่ชายแดนใต้
รูปแบบแนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา กศน.ในสถานศึกษาปอเนาะ โดยนางสาวอภิมุข ศรีสมัย ผู้อำนวยการกศน.ภาคใต้
13 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ศาลาเอนกประสงค์ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี โดยมีนางสาวนิตยา จิตภักดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทว
7 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 7 มิถุนายน 2566 สกร.อำเภอนาทวีเข้าร่วมอบรมโครงการสนุกคิด วิทย์สร้างสรรค์ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ยะลา
วันที่ 7 มิถุนายน 2566 น.ส.นิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาทวี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้นางสาวรณิดา เอกพิทักษ, นายพลวิชญ์ มุตาหารัช และนายอดุลย เห็นดีน พร้อม
4 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 3 มิ.ย.66 สกร.อำเภอนาทวี เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาทวี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ
2 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันทึ่ 1-2 มิถุนายน 2566 บุคลากร สกร.อำเภอนาทวีเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชนเพื่อจัดการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย สถาบันกศน.ภาคใต้ ณ โรงแรมวีว่า สงขลา
วันทึ่ 1-2 มิถุนายน 2566 นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาทวี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้นางพัทธยา โชติรัตน์ บรรณารักษ์ และนายพรพล พุทธวิโร ครู เข้าร่วมโคร
31 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศสกร.อำเภอนาทวี เข้าร่วมจัดนิทรรศการและร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการในการตรวจรับการประเมินผลการดำเนินงาน และลงพื้นที่เก็บคะแนนชมรม TO BE NUMBER ONE
ศสกร.อำเภอนาทวี เข้าร่วมจัดนิทรรศการและร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการในการตรวจรับการประเมินผลการดำเนินงาน และลงพื้นที่เก็บคะแนนชมรม TO BE NUMBER ONE
9 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอนาทวี ร่วมเดินรณรงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ
กศน.อำเภอนาทวี ร่วมเดินรณรงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ ให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง และให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนาทวี   หมู่ 1 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160                                    
โทร 0-7437-3167 โทรสาร 0-7437-3167
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05