[x] ปิดหน้าต่างนี้
   
กศน.นครราชสีมา
 
<< พฤษภาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า “การอ่าน” คือการเปิดประตูสู่โลกกว้าง
เมื่อวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมาหลายคนคงมีกิจกรรมที่มุ่งทำเพื่อประโยชน์แก่เด็กไทย เช่นเดียวกับโครงการ   เข้าชม :  [205]
การพัฒนา Koratsite
การพัฒนา Koratsite การพัฒนาเว็บเพื่อการศึกษา   เข้าชม :  [338]
เลี้ยงไก่ไข่ด้วยอีแวป...ทำไบโอแก๊สลดค่าใช้จ่าย
แม้ว่าการเลี้ยงไก่ไข่ที่ทำอยู่ขณะนี้ จะดูเสมือนเลี้ยงให้คนอื่น ไก่ที่กำลังเลี้ยงอย่างเอาใจใส่   เข้าชม :  [218]
ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ   เข้าชม :  [302]
ใครที่ชอบทานเต้าหู้
เต้าหู้ เป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง และนำมาประกอบอาหารกันอยู่เป็นประจำ ปัจจุบันเต้าหู้ที่เห็นขายกันอยู่ใ   เข้าชม :  [220]
 

28 / ม.ค. / 2563 : ข่าวทั่วไป
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องวัยรุ่นวัยใส ใส่ใจป้องกันยาเสพติดและเพศวิถี
ณ กศน.จังหวัดสงขลา   เข้าชม :  [9]

8 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การขับเคลื่อนการงดใช้ถุงพลาสติก
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓   เข้าชม :  [31]

19 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมส่งของขวัญแบ่งปันความสุข แด่เด็กพิการ เด็กเร่ร่อน ในจังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 16-27 ธันวาคม 2562  เข้าชม :  [23]

8 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.ตำบลทุ่งหวังจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระยุคบาท  เข้าชม :  [51]

8 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทำดอกไม้จันทร์ ณ งานกาชาด
กศน.ตำบลทุ่งหวัง เป็นวิทยากรให้ความรู้การทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)  เข้าชม :  [49]

8 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การสำรวจธนบัตรไทย
วิธีการสำรวจธนบัตรไทย  เข้าชม :  [40]

28 / ม.ค. / 2563 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดไทย
ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา  เข้าชม :  [14]
6 / ม.ค. / 2563 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องฟ้าจำลอง หอดูดาว เฉลิมพระเกียรติ
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา   เข้าชม :  [17]
24 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
อำเภอเคลื่อนที่วัดทรายขาว
ร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่วัดทรายขาว ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา  เข้าชม :  [37]
21 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ร่วมกิจกรรมกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 จ.สงขลา
นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 จังหวัดสงขลา  เข้าชม :  [37]
21 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
กศน.ตำบลทุ่งหวัง ร่วมกิจกรรมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  เข้าชม :  [41]
21 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ทดสอบการอ่านหนังสือของนักศึกษา ศรช.วัดหัวป้อมใน
ศรช.วัดหัวป้อมใน ทดสอบการอ่านและการเขียนของนักศึกษา ระดับม.ต้น ม.ปลาย  เข้าชม :  [44]

 


ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสงขลา
นายเจริญ สุวรรณวงศ์
ผอ.กศน.อ.เมืองสงขลา


นายประพันธ์  เพชรประดับ
(หัวหน้า  กศน.ตำบล)


 

 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
 QR Code เพื่อเข้าดูคลิปการสอนวิชาบังคับ สาระความรู้พื้นฐาน

เอกสารสรุปเนื้อหาที่ต้องรู้ 5 สาระการเรียนรู้ รายวิชาบังคับ
สาระทักษะการเรียนรู้
1. ทักษะการเรียนรู้ ทร 11001
2. ทักษะการเรียนรู้ ทร 21001
3. ทักษะการเรียนรู้ ทร 31001
สาระความรู้พื้นฐาน
1. ภาษาไทย พท 11001
2. ภาษาไทย พท 21001
3. ภาษาไทย พท 31001
4. วิทยาศาตร์ พว 11001      
5. วิทยาศาตร์ พว 21001

6. วิทยาศาตร์ พว 31001 

7. ภาษาอังกฤษ พต 11001

8. ภาษาอังกฤษ พต 21001

9. ภาษาอังกฤษ พต 31001

10. คณิตศาสตร์ พค 11001

11. คณิตศาสตร์ พค.21001
12. คณิตศาสตร์ พค 31001
สาระการประกอบอาชีพ
1. การพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน อช 11003    
2. การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช 21003
3. การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช 31003         
4. ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ อช 11001 
5. ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช 21001    
6. ช่องทางการขยายอาชีพ  อช 31001      
7. ทักษะการประกอบอาชีพ อช 11002   
8. ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช 21002
9. ทักษะการขยายอาชีพ อช 31002
สาระการพัฒนาสังคม
1. สังคมศึกษา สค 11001
2. สังคมศึกษา สค 21001
3. สังคมศึกษา สค 31001
4. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง  สค 11002
5. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 21002
6. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 31002
7. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค11003
8. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม  สค 21003
9. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค 31003
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
1. ศิลปศึกษา ทช 11003
2. ศิลปศึกษา ทช 21003
3. ศิลปศึกษา ทช 31003
4. เศรษฐกิจพอเพียง ทช 11001

5. เศรษฐกิจพอเพียง  ทช 21001
6. เศรษฐกิจพอเพียง  ทช 31001
7. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 11002
8. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 21002
9. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 31002
 คู่มือการอบรมขยายผลการขับเคลื่อนการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล
 คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน โดย สำนักงาน กศน.
 หนังสือพลังปัญญา
 คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำ (ผู้ไม่รู้หนังสือ)
 ตัวอย่าง ผลงานการวิจัยอย่างง่าย
 ร่วมเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"ใน 3 นาที

 คู่มือการใช่สื่อสังคมออนไลน์โดยกระทรวง ICT

 
 
กศน.ตำบลทุ่งหวัง 
ตั้งอยู่  ณ  ศาลาเอนกประสงค์  ม.10 บ้านคลองโหนด ตำบลทุ่งหวัง  อำเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา 90000 โทร 081-2761752 อ.ประพันธ์  เพชรประดับ หัวหน้า กศน.ตำบล
E.Mail : thunghwang.nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05