[x] ปิดหน้าต่างนี้
   
กศน.นครราชสีมา
 
<< พฤษภาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
รอยพระพุทธบาท
รอยพระพุทธบาท คืออะไร   เข้าชม :  [69]
แมงมุมกระโดด
แมงมุมกระโดด ( Jumping spider) กระโดดไกลเท่าความเร็วเสือชีตาห์   เข้าชม :  [325]
เล็บบอกโรคอย่างไร
เล็บบอกโรคอย่างไร   เข้าชม :  [65]
อุทกภัย
ความหมายของอุทกภัย   เข้าชม :  [110]
ปีนักษัตร ปีระกา
ปีนักษัตร ปีระกา   เข้าชม :  [93]
 

28 / ม.ค. / 2563 : ข่าวทั่วไป
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องวัยรุ่นวัยใส ใส่ใจป้องกันยาเสพติดและเพศวิถี
ณ กศน.จังหวัดสงขลา  เข้าชม :  [16]

21 / ม.ค. / 2563 : ข่าวทั่วไป
โครงการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้ e-learning
ณ กศน.ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา   เข้าชม :  [18]

8 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การขับเคลื่อนการงดใช้ถุงพลาสติก
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓   เข้าชม :  [24]

6 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องฟ้าจำลอง หอดูดาว เฉลิมพระเกียรติ
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา   เข้าชม :  [23]

19 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมส่งของขวัญแบ่งปันความสุข แด่เด็กพิการ เด็กเร่ร่อน ในจังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 16-27 ธันวาคม 2562  เข้าชม :  [28]

18 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสงขลา เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
ณ กศน.อำเภอเมืองสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  เข้าชม :  [25]

28 / ม.ค. / 2563 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดไทย
ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา  เข้าชม :  [20]
24 / ก.ค. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เข้าร่วมการคัดเลือกสถานศึกษาตามโครงการอ่านสร้างสุข ยกกำลังสุขในสถานศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2559
วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เข้าร่วมการคัดเลือกสถานศึกษาตามโครงการอ่านสร้างสุข ยกกำลังสุขในสถานศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2559  เข้าชม :  [30]
24 / ก.ค. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
เรียนรู้เชิงปฏิบัติการเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ณ.สถาบัน กศน.ภาคใต้
เรียนรู้เชิงปฏิบัติการเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ณ.สถาบัน กศน.ภาคใต้ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชา  เข้าชม :  [32]
24 / ก.ค. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ค่ายอบรมเชิง ปฏิบัติการเยาวชนสร้างสรรค์สงขลามหาสนุก
ค่ายอบรมเชิง ปฏิบัติการเยาวชนสร้างสรรค์สงขลามหาสนุกระหว่างวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2560  เข้าชม :  [26]
10 / ก.ค. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
บ้านภูลิตา แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
MOU ระหว่างบ้านภูลิตา กับ กศน. จะไม่มีวันหมดอายุ ตราบใดที่การศึกษา ศึกษาเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย และสร้างอาชีพให้น้องๆ นศ. กศน.  เข้าชม :  [29]
10 / ก.ค. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
เลขาธิการ กศน.เปิดห้องสมุดสำหรับชาวตลาด
เลขาธิการกศน.เปิดห้องสมุดสำหรับชาวตลาด และ เยี่ยมชม ห้องสมุดประชาชนสงขลา  เข้าชม :  [34]

 


กศน.จังหวัดนครราชสีมา
นายเจริญ สุวรรณวงศ์
ผอ.กศน.อ.เมืองสงขลา


นางสาวพัชณี  กังแฮ
(หัวหน้า  กศน.ตำบล)

 

 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
 QR Code เพื่อเข้าดูคลิปการสอนวิชาบังคับ สาระความรู้พื้นฐาน

เอกสารสรุปเนื้อหาที่ต้องรู้ 5 สาระการเรียนรู้ รายวิชาบังคับ
สาระทักษะการเรียนรู้
1. ทักษะการเรียนรู้ ทร 11001
2. ทักษะการเรียนรู้ ทร 21001
3. ทักษะการเรียนรู้ ทร 31001
สาระความรู้พื้นฐาน
1. ภาษาไทย พท 11001
2. ภาษาไทย พท 21001
3. ภาษาไทย พท 31001
4. วิทยาศาตร์ พว 11001     
5. วิทยาศาตร์ พว 21001

6. วิทยาศาตร์ พว 31001 

7. ภาษาอังกฤษ พต 11001

8. ภาษาอังกฤษ พต 21001

9. ภาษาอังกฤษ พต 31001

10. คณิตศาสตร์ พค 11001

11. คณิตศาสตร์ พค.21001
12. คณิตศาสตร์ พค 31001
สาระการประกอบอาชีพ
1. การพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน อช 11003   
2. การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช 21003
3. การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช 31003        
4. ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ อช 11001
5. ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช 21001    
6. ช่องทางการขยายอาชีพ  อช 31001      
7. ทักษะการประกอบอาชีพ อช 11002   
8. ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช 21002
9. ทักษะการขยายอาชีพ อช 31002
สาระการพัฒนาสังคม
1. สังคมศึกษา สค 11001
2. สังคมศึกษา สค 21001
3. สังคมศึกษา สค 31001
4. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง  สค 11002
5. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 21002
6. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 31002
7. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค11003
8. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม  สค 21003
9. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค 31003
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
1. ศิลปศึกษา ทช 11003
2. ศิลปศึกษา ทช 21003
3. ศิลปศึกษา ทช 31003
4. เศรษฐกิจพอเพียง ทช 11001

5. เศรษฐกิจพอเพียง  ทช 21001
6. เศรษฐกิจพอเพียง  ทช 31001
7. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 11002
8. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 21002
9. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 31002
 คู่มือการอบรมขยายผลการขับเคลื่อนการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล
 คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน โดย สำนักงาน กศน.
 หนังสือพลังปัญญา
 คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำ (ผู้ไม่รู้หนังสือ)
 ตัวอย่าง ผลงานการวิจัยอย่างง่าย
 ร่วมเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"ใน 3 นาที

 คู่มือการใช่สื่อสังคมออนไลน์โดยกระทรวง ICT

 
 
กศน.ตำบลบ่อยาง 
ตั้งอยู่  ณ  วัดสระเกษ ตำบลบ่อยาง  อำเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา 90000 โทร 081-2751734 อ.พัชนี กังแฮ หัวหน้า กศน.ตำบล
E.Mail : boyang.nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05