[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา
<< มีนาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า “การอ่าน” คือการเปิดประตูสู่โลกกว้าง
เมื่อวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมาหลายคนคงมีกิจกรรมที่มุ่งทำเพื่อประโยชน์แก่เด็กไทย เช่นเดียวกับโครงการ   เข้าชม :  [743]
การพัฒนา Koratsite
การพัฒนา Koratsite การพัฒนาเว็บเพื่อการศึกษา   เข้าชม :  [1398]
เลี้ยงไก่ไข่ด้วยอีแวป...ทำไบโอแก๊สลดค่าใช้จ่าย
แม้ว่าการเลี้ยงไก่ไข่ที่ทำอยู่ขณะนี้ จะดูเสมือนเลี้ยงให้คนอื่น ไก่ที่กำลังเลี้ยงอย่างเอาใจใส่   เข้าชม :  [3367]
ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ   เข้าชม :  [604]
ใครที่ชอบทานเต้าหู้
เต้าหู้ เป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง และนำมาประกอบอาหารกันอยู่เป็นประจำ ปัจจุบันเต้าหู้ที่เห็นขายกันอยู่ใ   เข้าชม :  [414]
 

กศน.อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรผู้สอนการทำดอกไม้จันทน์
นางเบญจมาศ มเหสักขกุล ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอนาหม่อม มอบหมายให้ นางสาวธัญญพัณณ์ แก้วพรหม ครู กศน.ตำบล เป็นวิทยากรผู้สอนการทำดอกไม้จันทน์ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม อบต.ทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ซึ่ง อบต.ทุ่งขมิ้  เข้าชม :  [50]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
กศน.อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับ นางสาวสุภารัตน์ คงมี บรรณารักษ์ปฏิบัติการ26 / ก.ค. / 2560  เข้าชม :  [57]
กศน.อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการอ่านสร้างสุข ยกกำลังสุขในสถานศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 255926 / ก.ค. / 2560  เข้าชม :  [51]
กศน.อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเปิดโลกวิทยาศาตร์เพื่อการเรียนรู้ชายแดนใต้24 / ก.ค. / 2560  เข้าชม :  [42]
กศน.อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256024 / ก.ค. / 2560  เข้าชม :  [50]
กศน.อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาในระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256024 / ก.ค. / 2560  เข้าชม :  [41]

26 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรผู้สอนการทำดอกไม้จันทน์
กศน.อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรผู้สอนการทำดอกไม้จันทน์ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม อบต.ทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา  เข้าชม :  [53]

26 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับ นางสาวสุภารัตน์ คงมี บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
กศน.อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับ นางสาวสุภารัตน์ คงมี บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ กศน.อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา  เข้าชม :  [57]

26 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการอ่านสร้างสุข ยกกำลังสุขในสถานศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2559
กศน.อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการอ่านสร้างสุข ยกกำลังสุขในสถานศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 สถาบัน กศน.ภาคใต้ จังหวัดสงขลา  เข้าชม :  [54]

24 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเปิดโลกวิทยาศาตร์เพื่อการเรียนรู้ชายแดนใต้
กศน.อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเปิดโลกวิทยาศาตร์เพื่อการเรียนรู้ชายแดนใต้ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดยะลา  เข้าชม :  [68]

24 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
กศน.อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างเดือน พฤษภาคม – กันยายน 2560 ณ กศน.ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา โดยนักศึกษามีความตั้งใจเรียนเป็นอย่างมาก  เข้าชม :  [55]

24 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาในระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
กศน.อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาในระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างเดือน พฤษภาคม – กันยายน 2560 ณ กศน.ตำบลทุ่งขมิ้น และ กศน.ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา  เข้าชม :  [46]

10 / ธ.ค. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
http://sk.nfe.go.th/namom01/
กศน. ตำบลนาหม่อม (วัดป่ากอสุวรรณาราม)   เข้าชม :  [547]
10 / ธ.ค. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
http://sk.nfe.go.th/namom03/
กศน. ตำบลคลองหรัง  เข้าชม :  [435]
31 / มี.ค. / 2551 : ศูนย์การเรียนชุมชน
http://sk.nfe.go.th/namom02/
วัดมงคลพิพัฒน์สมาธิ (วัดปลักพ้อ)  เข้าชม :  [9621]
31 / มี.ค. / 2551 : ศูนย์การเรียนชุมชน
http://sk.nfe.go.th/namom04/
หน้า อบต.พิจิตร ตำบลพิจิตร  เข้าชม :  [2640]

 นางวรรญา ทิพย์ดนตรี
ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา

 

สายด่วน
ศูนย์รวมสื่อ
SchoolNet
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาสัย สำนักบริหารงานการศึกษา
You-Learning
ETV
สถานีวิทยุศึกษา
อินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย
(ทดสอบ)112

 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา
เลขที่ 2 ถนนรามวิถี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทร  0-7431-1046, 0-7431-2822, 0-7431-2596 โทรสาร 0-7432-3713
songkhla@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05