[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา
<< กรกฏาคม 2567 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า “การอ่าน” คือการเปิดประตูสู่โลกกว้าง
เมื่อวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมาหลายคนคงมีกิจกรรมที่มุ่งทำเพื่อประโยชน์แก่เด็กไทย เช่นเดียวกับโครงการ   เข้าชม :  [1004]
การพัฒนา Koratsite
การพัฒนา Koratsite การพัฒนาเว็บเพื่อการศึกษา   เข้าชม :  [740]
เลี้ยงไก่ไข่ด้วยอีแวป...ทำไบโอแก๊สลดค่าใช้จ่าย
แม้ว่าการเลี้ยงไก่ไข่ที่ทำอยู่ขณะนี้ จะดูเสมือนเลี้ยงให้คนอื่น ไก่ที่กำลังเลี้ยงอย่างเอาใจใส่   เข้าชม :  [27967]
ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ   เข้าชม :  [873]
ใครที่ชอบทานเต้าหู้
เต้าหู้ เป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง และนำมาประกอบอาหารกันอยู่เป็นประจำ ปัจจุบันเต้าหู้ที่เห็นขายกันอยู่ใ   เข้าชม :  [648]
 

26 มิถุนายน ของทุกปี วันต่อต้านยาเสพติด
26 มิถุนายน ของทุกปี วันต่อต้านยาเสพติด  เข้าชม :  [22]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
รับสมัครเรียน ภาคเรียนที่ 1/25659 / เม.ย. / 2565  เข้าชม :  [334]
กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม กลุมโซนวัฒนธรรม เวลา 09:00 น.- 12:00 น. กศน.ตำบลท่าช้าง กศน.ตำบลแม่ทอม กศน.อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา และเวลา13:00 น.-16:00 น. กศน.ตำบลรัตภูมิ กศน.อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา9 / เม.ย. / 2565  เข้าชม :  [311]
โครงการอบรมเชิงปฏิยัติการศูนย์ดิจิตัลชุมชน หลักสูตร การค้าออนไลนน์กลยุทธ์การตลาดเชื่อมฌยงจาก Online และ Offline สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมวีว่า อ.เมือง จ.สงขลา9 / เม.ย. / 2565  เข้าชม :  [319]
โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน. ในการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 9 / เม.ย. / 2565  เข้าชม :  [334]
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ จำนวน ๒๐ ชั่วโมง เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารด้านอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษามหาราชินี เทศบาลตำบลควนเนียง จังหวัดสงขลา9 / เม.ย. / 2565  เข้าชม :  [313]

9 / เม.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่ประเมิน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม กลุมโซนวัฒนธรรม เวลา 09:00 น.- 12:00 น. กศน.ตำบลท่าช้าง กศน.ตำบลแม่ทอม กศน.อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา และเวลา13:00 น.-16:00 น. กศน.ตำบลรัตภูมิ กศน.อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
ลงพื้นที่ประเมิน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม กลุมโซนวัฒนธรรม เวลา 09:00 น.- 12:00 น. กศน.ตำบลท่าช้าง กศน.ตำบลแม่ทอม กศน.อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา และเวลา13:00 น.-16:00 น. กศน.ตำบลรัตภูมิ กศน.อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา  เข้าชม :  [313]

9 / เม.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเชิงปฏิยัติการศูนย์ดิจิตัลชุมชน หลักสูตร การค้าออนไลนน์กลยุทธ์การตลาดเชื่อมฌยงจาก Online และ Offline สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมวีว่า อ.เมือง จ.สงขลา
โครงการอบรมเชิงปฏิยัติการศูนย์ดิจิตัลชุมชน หลักสูตร การค้าออนไลนน์กลยุทธ์การตลาดเชื่อมฌยงจาก Online และ Offline สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมวีว่า อ.เมือง จ.สงขลา  เข้าชม :  [344]

9 / เม.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน. ในการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1
โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน. ในการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1   เข้าชม :  [309]

9 / เม.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ จำนวน ๒๐ ชั่วโมง เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารด้านอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษามหาราชินี เทศบาลตำบลควนเนียง จังหวัดสงขลา
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ จำนวน ๒๐ ชั่วโมง เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารด้านอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษามหาราชินี เทศบาลตำบลควนเนียง จังหวัดสงขลา  เข้าชม :  [331]

9 / เม.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อบรมประชาชน 3 ชั่วโมง) ณ กศน.ตำบลรัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อบรมประชาชน 3 ชั่วโมง) ณ กศน.ตำบลรัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา   เข้าชม :  [315]

9 / เม.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานศาสตร์พระราชา \"โคก หนอง นา โมเดล\" ณ หมู่ที่ 7 บ้านนาลิง ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา
จัดกิจกรรมการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานศาสตร์พระราชา \"โคก หนอง นา โมเดล\" ณ หมู่ที่ 7 บ้านนาลิง ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา   เข้าชม :  [275]

5 / เม.ย. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
สวนสมรม สถานีบ้านเกาะใหญ่
สวนสมรม สถานีบ้านเกาะใหญ่   เข้าชม :  [475]
5 / เม.ย. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ห้องสมุดกศน.อำเภอควนเนียง
ห้องสมุดกศน.อำเภอควนเนียง ส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย  เข้าชม :  [496]
5 / เม.ย. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลรัตภูมิ
การเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้แก่ประชาชนผู้สนใจ  เข้าชม :  [507]
14 / พ.ย. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
ภูมิปัญญาชาวบ้านการทำกลองมโนรา
ภูมิปัญญาชาวบ้านการทำกลองมโนรา  เข้าชม :  [532]
31 / มี.ค. / 2551 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ศูนย์การเรียชุมชน
..  เข้าชม :  [729]