[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 ทำเนียบบุคลากร

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอควนเนียง

 
 
 

 

ผู้บริหาร

 

 

นายนุกูลกิจ เดชดำนิล
ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอควนเนียง

 


ข้าราชการ


นางนงนุช สิธิราม
ครู คศ.๒ 

 

 

ลูกจ้างประจำ

นายประมุข  สายอ๋อง
พนักงานพิมพ์  ระดับ ๔

 

 

นายนิคม  ศรีวะปะ

ครูอาสาสมัครฯ

พนักงานราชการ  

นางมณฑาทิพย์  สุขรักษ์

ครูอาสาสมัครฯ  นางสาวสุกัลยา ซิวอินเห้ง
นักวิชาการศึกษา
 


ครู กศน. ตำบลรัตภูมิ

 


 

นางยุพา    ทองชูช่วย

ครู กศน. ตำบลควนโส
นางหรรษธร    วรรณโชติ
ครู กศน. ตำบลบางเหรียง
 

นายสิทธิพงษ์    สุขโน

ครู กศน. ตำบลห้วยลึก

 

 

 

นางสาวศิริวรรณ กลับคง
บรรณารักษ์
 

 

 


 

อัตราจ้าง

นางสาวขวัญฤดี    แก้วบัวสังข์
ครู ผู้สอนคนพิการ

 

 เข้าชม : 1616
 
 

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนเนียง
ถนนศรีสว่าง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220
    โทร 
0-7438-6636 โทรสาร 0-7438-6636
knsk01.nfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05