[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
ธงชาติเคลื่อไหวประเทศเวียดนาม
 

 ยินดีต้อนรับสู่  ศูนย์การเรียนรู้ตำบลคลองหลา
 

คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการ ศูนย์การเรียนตำบลคลองหลา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหอยโข่ง

__________________________________

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

 
 

1

นายปรีชา

อ่องแก้ว

ประธานกรรมการ

 

2

นายดิเรก

ขาวจันทร์

รองประธานกรรมการ

 

3

นายสมพงศ์ 

รัชตพันธ์

กรรมการ

 

4

นายชาตรี

แก้วเพ็ชรสกูล

กรรมการ

 

5

นางสาวธนพร

คงบุญ

กรรมการ

 

6

นายวุฒิพงษ์

บุญจริง

กรรมการ

 

7

นายสุชาติ

บุญพิชัย

กรรมการ

 

8

นางกัญทิญา

แก้วปาน

กรรมการ

 

9

นางสายจิต

แก้วเพ็ชรสกุล

กรรมการ

 

10

นายชัยกร

สุวรรณรงค์

กรรมการ

 

11

นางนูริซอ

เอี่ยมใจรัก

กรรมการและเลขานุการ

 

12

นางสุภาภรณ์

จันวดี

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 


เข้าชม : 534
 
 
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลคลองหลา
หมู่ที่ 6 (บ้านต้นส้าน) ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90230 โทร  0-7450-1097 โทรสาร 0-7450-196
Email : khlonglha01@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05