[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

18 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแล้วค่ะ สมัครกันเข้ามาได้เลย มีเพื่อนชวนเพื่อน มีพี่ชวนพี่ มีน้องชวนน้อง กศน.อำเภอคลองหอยโข่งยินดีต้อนรับเสมอ หากไม่มั่นใจ มาหาครูเพื่อสอบถามและสมัครได้เลยค่ะ
เริ่มแล้วค่ะ สมัครกันเข้ามาได้เลย มีเพื่อนชวนเพื่อน มีพี่ชวนพี่ มีน้องชวนน้อง กศน.อำเภอคลองหอยโข่งยินดีต้อนรับเสมอ หากไม่มั่นใจ มาหาครูเพื่อสอบถามและสมัครได้เลยค่ะ
18 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพการเพาะกล้าผักสวนครัว กศน. ตำบลคลองหอยโข่ง
วันที่ 22-25 ธันวาคม 2566 นางสาวยุพาเรศ สุวรรณะ ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง มอบหมายให้ นาย มนตรี จันวดี ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน. ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพการเพาะกล้าผักสวนครัว กศน. ตำบลคลองหอยโข่ง ณ กศน.อำเภอคลองหอยโข
18 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพการทำผ้ามัดย้อมกศน. ตำบลคลองหอยโข่ง
วันที่ 19-22 มกราคม 2566 นางสาวยุพาเรศ สุวรรณะ ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง มอบหมายให้ นางสาวรัชดาภรณ์ จิตตารมย์ ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพการทำผ้ามัดย้อมกศน. ตำบลคลองหอยโข่ง ณ บ้านดานงา หมู่ที่ 2
18 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมอาชีพการขยายพันธุ์พืชพื้นถิ่นกศน. ตำบลคลองหอยโข่ง
วันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวยุพาเรศ สุวรรณะ ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง มอบหมายให้ นางสาวรัชดาภรณ์ จิตตารมย์ ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพการขยายพันธุ์พืชพื้นถิ่นกศน. ตำบลคลองหอยโข่ง ณ กศน.อำเภอคล
18 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า กศน. ตำบลคลองหอยโข่ง
วันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวยุพาเรศ สุวรรณะ ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง มอบหมายให้ นางสาวรัชดาภรณ์ จิตตารมย์ ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า กศน. ตำบลคลองหอยโข่ง ณ กศน.อำเภอคลอง
18 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการบริหารจัดการกลุ่มเพื่อความยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการการบริหารจัดการกลุ่มเพื่อความยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 24 มกราคม 2566 ณ กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
18 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ
โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ วันที่ 16 - 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
18 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2 เมษายน วันรักการอ่าน
นางสาวยุพเรศ สุวรรณะ ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง มอบหมายให้นางสาวรัชดาภรณ์ จิตตารมย์ ตำแหน่งครูกศน.ตำบลพร้อมด้วยนักศึกษา กศน.ตำบลคลองหอยโข่ง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2 เมษายน วันรักการอ่าน และนิทรรศการเฉลิมพระเกียร
10 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2564
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ กศน.ตำบลคลองหอยโข่ง
27 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศนอำเภอคลองหอยโข่ง ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน รายวิชาเลือก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดโคกม่วง ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
กศนอำเภอคลองหอยโข่ง ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน รายวิชาเลือก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดโคกม่วง ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
27 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กศน.สงขลา กลุ่มโซนเศรษฐกิจ
นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผอ.กศน.อำเภอคลองหอยโข่งและบุคลากร พานักกีฬา กศน.อำเภอคลองหอยโข่งร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กศน.สงขลา กลุ่มโซนเศรษฐกิจ
2 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคลองหอยโข่ง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการ กศน.ตำบล เครือข่ายและองค์กรนักศึกษา กศน.ตำบลคลองหอยโข่ง
กศน.ตำบลคลองหอยโข่ง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการ กศน.ตำบล เครือข่ายและองค์กรนักศึกษา กศน.ตำบลคลองหอยโข่ง
2 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่1/60
กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่1/60
2 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญเข้าร่วมเรียนหลักสูตรอาฃชีพระยะสั้น
เชิญเข้าร่วมเรียนหลักสูตรอาฃชีพระยะสั้นวิชาช่างปูน
2 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญเข้าร่วมสมัครเรียนอาชีพระยะสั้น
เชิญเข้าร่วมสมัครเรียนอาชีพระยะสั้น วิชาการทำดอกไม้จันทน์
14 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมประชาสัมพันธ์พัฒนาอาชีพ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์พัฒนาอาชีพ
14 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในตำบล
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในตำบล
14 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนากศน.ตำบล
กิจกรรมพัฒนากศน.ตำบล
5 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคลองหอยโข่ง เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/60
กศน.ตำบลคลองหอยโข่ง เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/60
5 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมบ้านหนังสือสู่ชุมชน
กิจกรรมบ้านหนังสือสู่ชุมชน หมุนเวียนสื่อ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>


 
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลคลองหอยโข่ง
บ้านจอมหรำ หมู่ที่ 1 ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230 โทรศัพท์ 099-4073991

  facebook:กศน.ตำบลคลองหอยโข่ง
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05