[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

  ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา      
 

  

ศกร.ตำบลจะโหนง
โครงการสัมมนา สยามรัถยา คุณูปการสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย

พุธ ที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2567


 โครงการสัมมนา "สยามรัถยา คุณูปการสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย"
ด้วย กรมส่งเสริมการเรียนรู้ แจ้งว่า คณะกรรมธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา กำหนดสัมนา เรื่อง   "สยามรัถยา คุณูปการสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย"
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิส์ Cisco Webex Meetings โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์  สร้างความตระหนักถึงคุณูปการและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศชาติและประชาชน ในการนี้ ได้มี นางสาวกิ่งกาญจน์  ฤทธิ์ทอง และนางสาวกาญจนา  ไพบูลย์สวัสดิ์ เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้


เข้าชม : 25


ศกร.ตำบลจะโหนง 5 อันดับล่าสุด

      ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2567 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนการจัดกิจกรรมไตรมาส 3 - 4 20 / ก.ค. / 2567
      โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในกิจกรรมประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรนักศึกษา สกร.ระดับอำเภอจะนะ 19 / ก.ค. / 2567
      โครงการอบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ CAPER ในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนคนพิการในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม ทั่วถึงและมีคุณภาพ รุ่นที่ 4 19 / ก.ค. / 2567
      โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมค่ายฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณ ค่ายลูกเสือรัตรสาร 19 / ก.ค. / 2567
      ร่วมประชุมกับกลุ่มจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อติดตามงานโดยนัดหมายครู ศกร.ทุกตำบล 13 / ก.ค. / 2567


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจะนะ ตำบลบ้านนา   อำเภอจะนะ   จังหวัดสงขลา 90130 โทร  
0-7420-7092, 
โทรสาร 0-7420-7092 chananfe@outlook.co.th 
 
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05