[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

  ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา      
 

  

ศกร.ตำบลจะโหนง
ประชุมเพื่อตรวจสอบเอกสารและบันทึกข้อมูลแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2567

อังคาร ที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2567


  วันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอจะนะ มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา  ไพบูลย์สวัสดิ์ ครูผู้สอนคนพิการ ศกร.ระดับตำบลจะโหนง ประชุมเพื่อตรวจสอบเอกสารและบันทึกข้อมูลแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมวัฒนา ชั้น1 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสงขลา โดยมี นางบุปผาชาติ  เรืองกูล รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสงขลา  เป็นประธาน และในเวลาต่อมาได้มี นายเอกราช ชวีวัฒน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้มาตรวจเยี่ยมแก่ครูผู้สอนคนพิการ ของ  สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสงขลา ดังภาพ
   


เข้าชม : 18


ศกร.ตำบลจะโหนง 5 อันดับล่าสุด

      ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2567 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนการจัดกิจกรรมไตรมาส 3 - 4 20 / ก.ค. / 2567
      โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในกิจกรรมประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรนักศึกษา สกร.ระดับอำเภอจะนะ 19 / ก.ค. / 2567
      โครงการอบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ CAPER ในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนคนพิการในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม ทั่วถึงและมีคุณภาพ รุ่นที่ 4 19 / ก.ค. / 2567
      โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมค่ายฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณ ค่ายลูกเสือรัตรสาร 19 / ก.ค. / 2567
      ร่วมประชุมกับกลุ่มจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อติดตามงานโดยนัดหมายครู ศกร.ทุกตำบล 13 / ก.ค. / 2567


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจะนะ ตำบลบ้านนา   อำเภอจะนะ   จังหวัดสงขลา 90130 โทร  
0-7420-7092, 
โทรสาร 0-7420-7092 chananfe@outlook.co.th 
 
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05