[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
ข้อมูลพื้นฐาน 

กศน.ตำบลคลองแห

ข้อมูลทั่วไป

1.   ชื่อ กศน.ตำบลคลองแห
     ตำบลคลองแห  เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา มีเนื้อที่ 24.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 15,312 ไร่
   
ที่ตั้งและอาณาเขต
       
 ทิศเหนือ  ติดต่อเขตตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
         ทิศใต้       ติดต่อกับเขตตำบลหาดใหญ่ และตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
         ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลน้ำน้อย  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
         ทิศตะวันตก   ติดต่อกับเขตอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

2.    สถานที่ตั้ง  หมู่ที่ บ้านหนองบัว ตำบลคลองแห  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  
หมายเลขโทรศัพท์ครูผู้สอน  084 -7484598 , 082-6564455  และ083-5375363

 

3.            E-mail : mook-8414@hotmail.co.th

4.            ลักษณะอาคาร    /              เอกเทศ                       

5.            พื้นที่ ใช้สอย ของ กศน.ตำบล

      มีขนาด      กว้าง..............................เมตร  ยาว.............................เมตร

6.            ครูอาสาสมัครฯ  ชื่อ นายสญชัย  กาญจนเพ็ญ        วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี    โทรศัพท์  083-5375363
       e–mail: Sonchai3621@gmail.com

7.                      7.           หัวหน้า กศน.ตำบล  ชื่อ  นางบุญเรือน  ด้ามทอง        วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี      โทรศัพท์   084-7484598             
                         
e–mail 


8.      ครู กศน.ตำบล  นางสาวกฤษิญา  ปรีชานุรักษ์         วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี     โทรศัพท์ 082-6564455
 
    e–mail : krisiya4455@gmail.co.th 

 

        

                               ********************************************************************************

 
 
 


เข้าชม : 1024
 
 
กศน.ตำบลคลองแห
หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ตำบลคลองแห  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 
mook-8414@hotmail.co.th
หมายเลขโทรศัพท์ครูผู้สอน0810932232, 084 7484598 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05