[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

คณะกรรมการ  กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา

 1.   ที่ปรึกษา

1.1  ผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดใหญ่

1.2  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองอู่ตะเภา

2.   คณะกรรมการดำเนินงาน

                2.1 นายประทีป  สุวรรณรัตน์                                                                   ประธานกรรมการ
                2.2  นายประดิษฐ์  นวลลออ                                                                                      กรรมการ
                2.3  นายอานันต์  มานะการ                                                                                  กรรมการ
                2.4  นายประเสริฐ  นวลลออ                                                                           กรรมการ
                2.5  นายอรัญลี  หมั่นอารี                                                                                กรรมการ
                2.6  นางผ่องจิตร  เครือทอง                                                                            กรรมการ
                2.7  นางลัดดา  สุวรรณรัตน์                                                                                     กรรมการ
                2.8  นางสาวยุพิน  สุวรรณชาตรี                                                                         กรรมการ
                2.9  นางอัมพรรัตน์  ฎกมลตรี                   ผู้แทนองค์กรนักศึกษา                  กรรมการ
                2.10 นายบาโหรม  หมัดสมัน                   ผู้แทนองค์กรนักศึกษา                   กรรมการ
                2.11 นายวีระณัฐ ม่วงโมรี                          อาสาสมัคร กศน.                           กรรมการ
                2.12 นางสาวเบญจรัตน์ ศรียะพันธุ์            หัวหน้า กศน.ตำบล             กรรมการและเลขานุการ
              เข้าชม : 671
 
 

กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา ม.2 ต.คลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110
นางสาวเบญจรัตน์ ศรียะพันธุ์ โทร.087-8375395

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05