[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
ข้อมูลทั่วไปตำบลคลองอู่ตะเภาตำบลคลองอู่ตะเภา เดิมชื่อว่า ตำบลท่าแซ เหตุที่ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นตำบลคลองอู่ตะเภา เนื่องจากสมัย ฯพณฯจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีและพลเอก ม.พรหมโยธี เป็นรมต.กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายที่จะพัฒนาตำบลในประเทศไทย จึงได้ส่งปลัดอำเภอออกไปประจำตำบลต่าง ๆ เรียกว่า ปลัดอำเภอประจำตำบล ตำบลละ 1 คน เพื่อร่วมกับกำนันในพื้นที่ทำการพัฒนาตำบล แต่ครั้นจะใช้ปลัดอำเภอให้ครบตามจำนวนตำบลที่มีอยู่ทั่วประเทศก็จะสิ้นเปลืองบประมาณมาก จึงได้พิจารณายุบตำบลที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันรวมเข้าด้วยกัน ด้วยเหตุนี้ตำบลท่าแซ ตำบลบ้านหารและตำบลแม่ทอมจึงได้รวมเข้าด้วยกัน เป็นตำบลคลองอู่ตะเภา แต่ต่อมาได้ล้มเลิกวิธีการปกครองดังกล่าว ตำบลใดที่ถูกยุบรวมก็ตั้งขึ้นใหม่อย่างเดิม และใช้ชื่อเดิม แต่ตำบลท่าแซไม่ได้ตั้งขึ้นอย่างเดิมคงใช้ชื่อว่า "ตำบลคลองอู่ตะเภา" 

ที่มา : สารนิพนธ์ของนักศึกษาตำบลคลองอู่ตะเภาเสนอมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่มเป็นพื้นที่ทำนา และทำสวน แบ่งการปกครองเป็น 4 หมู่บ้าน เป็นตำบลที่อยู่ใกล้ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่เพียง 6 กม.

เขตพื้นที่

 

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.บ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันออก ติดกับ เทศบาลตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.ท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

 

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 515 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 368 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ มีถนนลาดยางถึงตำบลระยะทางประมาณ 6 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาทีปัจุบันมีรถ
วิ่งผ่านตำบลคือรถหาดใหญ่- ปากพะยูน

 


เข้าชม : 927
 
 

กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา ม.2 ต.คลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110
นางสาวเบญจรัตน์ ศรียะพันธุ์ โทร.087-8375395

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05