[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

กศน.ตำบลน้ำน้อย
พื้นที่ตำบลน้ำน้อยประชากรทั้งหมด 13,891 คน แบ่งเป็น
ชาย 6,612
หญิง 7,249
จำนวน 5,212 ครอบครัว

(ข้อมูล ณ 7/11/62)นางสาวปั้นแก้ว  ไพโรจน์ ครู กศน.ตำบล

หน้าที่   บริหารจัดการทั่วไป

             จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง

             จัดการศึกษาตามอัธยาศัย

              การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สถานที่บริการ

              193 กศน.ตำบลน้ำน้อย  หมู่ที่  ตำบลน้ำน้อย   อำเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา

พื้นที่ให้บริการ

          1.บ้านบ่อโพธิ์ ม.6

          2.บ้านท่าจีน ม.7

          3.บ้านกลางนา  ม.8

          4.บ้านโคกหาร  ม.9  

นางสาวสมใจ   เสระหมาน  ครู กศน.ตำบล

             จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง

             จัดการศึกษาตามอัธยาศัย

             การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สถานที่บริการ

              193 กศน.ตำบลน้ำน้อย  หมู่ที่  ตำบลน้ำน้อย   อำเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา

พื้นที่ให้บริการ

          1. บ้านน้ำน้อย  ม.1- ม.3

          2. บ้านบนเขา(ศรีษะคีรี)  ม.4

          3. บ้านบนเขา  ม.10         

นายสญชัย   กาญจนเพ็ญ

ครูอาสาสมัครฯ

หน้าที่   บริหารจัดการทั่วไป

             จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง

             จัดการศึกษาตามอัธยาศัย

             การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สถานที่บริการ

               กศน.ตำบลน้ำน้อย  หมู่ที่  ตำบลน้ำน้อย   อำเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา

พื้นที่ให้บริการ

            1.   ตำบลน้ำน้อย    ม.1  -  ม.10 

2.  สถานที่ตั้ง  193 หมู่ที่ 7  ตำบลน้ำน้อย  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

3.  E-mail ... pankaewpairoed58@gmail.com

4.  ลักษณะอาคาร    /    เอกเทศ                       

5.   พื้นที่ ใช้สอย ของ กศน.ตำบล  มีขนาดกว้าง  20    เมตร   ยาว  25   เมตร

6.  ครูอาสาสมัครฯ  ชื่อ นายสญชัย   กาญจนเพ็ญ      วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี    โทรศัพท์  083 - 5375363

7.  ครู กศน.ตำบล  ชื่อ  นางสาวปั้นแก้ว  ไพโรจน์   วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี    โทรศัพท์  085 - 5912485       

8.  ครู กศน.ตำบล    ชื่อ นางสาวสมใจ  เสระหมาน    วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี    โทรศัพท์  086 - 2853833   

                                                                                 เข้าชม : 964
 
 

สกร.ตำบลน้ำน้อย
เลขที่ 193 หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงชลา 90110
โทรศัพท์ 074-219316(สำนักงาน)085 - 5912485(ครูก้อย) 086-2853833(ครูแจ้ว) 
แฟกส์ 074-219318
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดใหญ่
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา

 

 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05