[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหาดใหญ่ ยินดีต้อนรับ เลขที่ 64 ถนนกาญจนวนิชซอย 4 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร 074-219316 โทรสาร 074-219318
 
 

ศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย

ประวัติความเป็นมา  

        การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย กศน.อำเภอหาดใหญ่ เป็นการขอใช้พื้นที่ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ซึ่งเดิมคือโรงเรียนบ้านคลองเปล
ที่ถูกประกาศยกเลิก โดยปรับสภาพโรงเรียนซ่อมแซม ให้มีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน

 

                                                                                                   1. สำนักงาน กศน.อำเภอหาดใหญ่
                                                                                                   2. กศน.ศรช.อำเภอหาดใหญ่
                                                                                                   3. ห้องสมุดประชาชนอำเภอหาดใหญ่
                                                                                                   4. กศนตำบลคอหงส์

 

ภารกิจ

  • กิจกรรมด้านสุขภาวะพื้นฐาน
  • กิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • กิจกรรมการเรียนรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ในโอกาสต่าง ๆ
  • ศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของคนในชุมชนและสังคม

 

 การขับเคลื่อน

  • ใช้พื้นที่โรงเรียน  สพฐ.
  • มีหนังสือใช้สถานที่
  • พัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน

 

     

 สำนักงาน กศน.อำเภอหาดใหญ่ 
 

กศน.ศรช.อำเภอหาดใหญ่ 
    

 

    

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหาดใหญ่                                                                                    กศน.ตำบลคอหงส์
 


      

กิจกรรมสำหรับการเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย

- กิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว ในสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงของบุคลากรและนักศึกษา กศน.อำเภอหาใหญ่
   

สวนผักสวนครัว บริเวณหลังสำนักงาน กศน.อำเภอหาดใหญ่

- กิจกรรม
การเรียนการสอนและให้ความรู้สำหรับประชาชนทั่วไปและนักศึกษา กศน.อำเภอหาดใหญ่
   

กศน.ตำบลคอหงส์

     
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหาดใหญ่

- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัยและบริเวณชุมชนโดยรอบ ของนักศึกษา กศน.อำเภอหาดใหญ่
     
     
บรรกาศการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษา กศน.อำเภอหาดใหญ่


 

การพัฒนาคุณภาพของศูยน์การเรียนรู้ทุกช่วงวัย

- ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส  ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561
\
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดใหญ่ เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลเชิดชูเกียรติ

- ได้รับเกียรติบัตร สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2563 จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดใหญ่ เป็นตัวแทนขึ้นรับเกียรติบัตร

   

เกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2563

เข้าชม : 1092
 
 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดใหญ่
เลขที่ 64 ถนนกาญจนวนิชซอย4 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร 074-219316 โทรสาร 074-219318
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05