[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหาดใหญ่ ยินดีต้อนรับ เลขที่ 64 ถนนกาญจนวนิชซอย 4 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร 074-219316 โทรสาร 074-219318
 

กิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดใหญ่ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดกิจกรรมการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความสามารถในการบริหาร
จัดการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม
รวมทั้งสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน

 กศน.อำเภอหาดใหญ่ จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
เรื่อง การอบรมให้ความรู้ส่งเสริมประชาธิปไตย
วันที่ 3 กรกฎาคม 2557
ณ หอประชุมจตุรัสนครหาดใหญ่ (หน้าหอพลาซ่า) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โดยได้รับเกียรติจากท่านชัยเดช ปาละวงศ์ ปลัดอาวุโส มาเป็นประธานในพิธีเปิด
มีนักศึกษา ครู กศน. ทั้ง 13 ตำบลเข้าร่วม จำนวน 460 คน

  
 

 
 เข้าชม : 1545
 
 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดใหญ่
เลขที่ 64 ถนนกาญจนวนิชซอย4 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร 074-219316 โทรสาร 074-219318
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05