[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
กศน.นครราชสีมา
<< มิถุนายน 2567 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 
การสวมใส่หน้ากากอนามัย
การสวมใส่หน้ากากอนามัย   เข้าชม :  [554]
 

ประชุมติดตามงานการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ครู ศกร.ระดับตำบลสะกอม เข้าร่วมประชุมติดตามงานการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ ห้องประขุมเล็ก สกร.ระดับอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีนายวิเชียร โชติช่วง ผอ.สกร.ระดับอำเภอจะนะ เป็นประธาน  เข้าชม :  [0]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
จัดการเรียนการสอนนักศึกษา ศกร.ระดับตำบลสะกอม14 / มิ.ย. / 2567  เข้าชม :  [1]
ประชุมติดตามงานตามนโยบาย14 / มิ.ย. / 2567  เข้าชม :  [4]
ปฐมนิเทศนักศึกษา ศกร.ระดับตำบลสะกอม10 / มิ.ย. / 2567  เข้าชม :  [4]
รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/256711 / เม.ย. / 2567  เข้าชม :  [40]
5มีนาคม2567 บุคลากรครูศูนย์การเรียนรู้ตำบลสะกอม สังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ เข้าร่วมงานแบ่งปันน้ำใจ ระดมทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านบ่อโชน ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ตำบลสะกอม ณ โรงเรียนบ้านบ่อโชน หมู่ที่ 7 บ้านบ่อโชน ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงข18 / มี.ค. / 2567  เข้าชม :  [59]

14 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมติดตามงานการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ครู ศกร.ระดับตำบลสะกอม เข้าร่วมประชุมติดตามงานการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ ห้องประขุมเล็ก สกร.ระดับอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีนายวิเชียร โชติช่วง ผอ.สกร.ระดับอำเภอจะนะ เป็นประธาน  เข้าชม :  [4]

14 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดการเรียนการสอนนักศึกษา ศกร.ระดับตำบลสะกอม
วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ครู ศกร.ตำบลสะกอม พบกลุ่มนักศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567 ครั้งที่5 ระดับ ม.ต้น วิชาภาษาไทย ระดับ ม.ปลาย วิชาช่องทางการขยายอาชีพ ณ ศกร.ระดับตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  เข้าชม :  [4]

14 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมติดตามงานการเรียนรู้เพื่อเพิ่มคุณวุฒิ
วันที่ 13 มิถุนายน 2567 นายวิเชียร โชตช่วง ผอ.ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจะนะ ประชุมติดตามงานการเรียนรู้เพื่อเพิ่มคุณวุฒิ (งานพื้นฐาน) ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  เข้าชม :  [3]

14 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้เรื่องอาชีพ โครงการ ชุมชนบำบัดยาเสพติด (cbtx) จังหวัดสงขลา
วันที่ 12-13 มิถุนายน 2567 ครู ศกร.ระกับตำบลสะกอม เข้าร่วมโครงการ ชุมชนบำบัดยาเสพติด (cbtx) จังหวัดสงขลา ณ มัสยิดบ้านบ่อโชน โดย ศกร.ระดับตำบลสะกอมให้ความรู้เรื่องอาชีพการเลี้ยงและเพาะพันธุ์ปลากัดสวยงามและให้ผู้เข้าร่วมโครงการไปดูงานในสถานที่จริง  เข้าชม :  [4]

14 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการสอน
วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอจะนะ มอบหมายให้นางอาแอเสาะ หลีจำเริญ พร้อมด้วยครู ศกร.ระดับตำบล 14 ตำบล ที่รับผิดชอบงานการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิตามระดับ ร่วมบรรณาธิการ ปฎิทินการพบกลุ่มและแผนการจัดการเรียนรู้ รูปแบ  เข้าชม :  [3]

14 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมติดตามงานตามนโยบาล
วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ครู ศกร.ระดับตำบลสะกอม เข้าร่วมประชุมติดตามงานตามนโยบาย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจะนะ โดยมีนายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจะนะ เป็นประธาน โดยก่อนการประชุมมีการยืนเข้ารพธงชาติ แล  เข้าชม :  [3]

18 / มี.ค. / 2567 : ทดสอบหมวดหมู่
5มีนาคม2567 บุคลากรครูศูนย์การเรียนรู้ตำบลสะกอม สังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ เข้าร่วมงานแบ่งปันน้ำใจ ระดมทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านบ่อโชน ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ตำบลสะกอม ณ โรงเรียนบ้านบ่อโชน หมู่ที่ 7 บ้านบ่อโชน ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงข
5มีนาคม2567 บุคลากรครูศูนย์การเรียนรู้ตำบลสะกอม สังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ เข้าร่วมงานแบ่งปันน้ำใจ ระดมทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านบ่อโชน ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ตำบลสะกอม ณ โรงเรียนบ้านบ่อโชน หมู่ที่ 7 บ้านบ่อโชน ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงข  เข้าชม :  [53]
18 / มี.ค. / 2567 : ทดสอบหมวดหมู่
4มีนาคม2567 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้นายมู่หำหมัด บินล่าเต๊ะ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2567 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เพิ่มเติม ครั้
4มีนาคม2567 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้นายมู่หำหมัด บินล่าเต๊ะ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2567 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เพิ่มเติม ครั้  เข้าชม :  [57]
18 / มี.ค. / 2567 : ทดสอบหมวดหมู่
2-3 มีนาคม 2567 นายวิเชียร โชติช่วง ผุ้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้คณะกรรมการคุมสอบดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียนรายวิชาบังคับ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ (1) กิจกรรมเข้าแถวเพื่อเตรียมความพร้อมและช
2-3 มีนาคม 2567 นายวิเชียร โชติช่วง ผุ้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้คณะกรรมการคุมสอบดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียนรายวิชาบังคับ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ (1) กิจกรรมเข้าแถวเพื่อเตรียมความพร้อมและช  เข้าชม :  [50]
18 / มี.ค. / 2567 : ทดสอบหมวดหมู่
1มีนาคม2567 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้นายมู่หำหมัด บินล่าเต๊ะ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพโต๊ะครู ผู้ช่วยโต๊ะครู ในจังหวัด
1มีนาคม2567 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้นายมู่หำหมัด บินล่าเต๊ะ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพโต๊ะครู ผู้ช่วยโต๊ะครู ในจังหวัด  เข้าชม :  [60]
18 / มี.ค. / 2567 : ทดสอบหมวดหมู่
21กุมภาพันธ์2567 แข่งกีฬาเนินขุมทอง
21กุมภาพันธ์2567 แข่งกีฬาเนินขุมทอง  เข้าชม :  [58]
18 / มี.ค. / 2567 : ทดสอบหมวดหมู่
16กุมภาพันธ์2567 โครงการประชุมชี้แจงการราวงานผลระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร DMIS
16กุมภาพันธ์2567 โครงการประชุมชี้แจงการราวงานผลระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร DMIS  เข้าชม :  [51]

 

                   

 

นายวิเชียร โชติช่วง 
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี 
รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอจะนะ           
   
นางสาววารียา  อัคราเดชานนท์
ครูอาสาสมัครในสถาบันศึกษาปอเนาะ

 

 
 
ศกร.ตำบลสะกอม 
ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130 โทรศัพท์ 094-5809191
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05