[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
กศน.นครราชสีมา
<< พฤษภาคม 2567 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
การสวมใส่หน้ากากอนามัย
การสวมใส่หน้ากากอนามัย   เข้าชม :  [544]
 

รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2567
ศกร.ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตัวเอง ณ ศกร.ตำบลสะกอม ได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 เมษายน 2567  เข้าชม :  [27]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
5มีนาคม2567 บุคลากรครูศูนย์การเรียนรู้ตำบลสะกอม สังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ เข้าร่วมงานแบ่งปันน้ำใจ ระดมทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านบ่อโชน ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ตำบลสะกอม ณ โรงเรียนบ้านบ่อโชน หมู่ที่ 7 บ้านบ่อโชน ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงข18 / มี.ค. / 2567  เข้าชม :  [47]
2-3 มีนาคม 2567 นายวิเชียร โชติช่วง ผุ้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้คณะกรรมการคุมสอบดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียนรายวิชาบังคับ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ (1) กิจกรรมเข้าแถวเพื่อเตรียมความพร้อมและช18 / มี.ค. / 2567  เข้าชม :  [47]
1มีนาคม2567 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้นายมู่หำหมัด บินล่าเต๊ะ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพโต๊ะครู ผู้ช่วยโต๊ะครู ในจังหวัด18 / มี.ค. / 2567  เข้าชม :  [47]
21กุมภาพันธ์2567 แข่งกีฬาเนินขุมทอง18 / มี.ค. / 2567  เข้าชม :  [44]
15-16กุมภาพันธ์2567 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้ข้าราชการครู สกร.อำเภอจะนะ จำนวน 8 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบ17 / มี.ค. / 2567  เข้าชม :  [42]

18 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
5มีนาคม2567 บุคลากรครูศูนย์การเรียนรู้ตำบลสะกอม สังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ เข้าร่วมงานแบ่งปันน้ำใจ ระดมทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านบ่อโชน ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ตำบลสะกอม ณ โรงเรียนบ้านบ่อโชน หมู่ที่ 7 บ้านบ่อโชน ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงข
5มีนาคม2567 บุคลากรครูศูนย์การเรียนรู้ตำบลสะกอม สังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ เข้าร่วมงานแบ่งปันน้ำใจ ระดมทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านบ่อโชน ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ตำบลสะกอม ณ โรงเรียนบ้านบ่อโชน หมู่ที่ 7 บ้านบ่อโชน ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงข  เข้าชม :  [43]

18 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
4มีนาคม2567 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้นายมู่หำหมัด บินล่าเต๊ะ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2567 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เพิ่มเติม ครั้
4มีนาคม2567 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้นายมู่หำหมัด บินล่าเต๊ะ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2567 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เพิ่มเติม ครั้  เข้าชม :  [40]

18 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
2-3 มีนาคม 2567 นายวิเชียร โชติช่วง ผุ้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้คณะกรรมการคุมสอบดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียนรายวิชาบังคับ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ (1) กิจกรรมเข้าแถวเพื่อเตรียมความพร้อมและช
2-3 มีนาคม 2567 นายวิเชียร โชติช่วง ผุ้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้คณะกรรมการคุมสอบดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียนรายวิชาบังคับ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ (1) กิจกรรมเข้าแถวเพื่อเตรียมความพร้อมและช  เข้าชม :  [43]

18 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
1มีนาคม2567 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้นายมู่หำหมัด บินล่าเต๊ะ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพโต๊ะครู ผู้ช่วยโต๊ะครู ในจังหวัด
1มีนาคม2567 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้นายมู่หำหมัด บินล่าเต๊ะ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพโต๊ะครู ผู้ช่วยโต๊ะครู ในจังหวัด  เข้าชม :  [48]

18 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
21กุมภาพันธ์2567 แข่งกีฬาเนินขุมทอง
21กุมภาพันธ์2567 แข่งกีฬาเนินขุมทอง  เข้าชม :  [47]

18 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
16กุมภาพันธ์2567 โครงการประชุมชี้แจงการราวงานผลระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร DMIS
16กุมภาพันธ์2567 โครงการประชุมชี้แจงการราวงานผลระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร DMIS  เข้าชม :  [43]

18 / มี.ค. / 2567 : ทดสอบหมวดหมู่
5มีนาคม2567 บุคลากรครูศูนย์การเรียนรู้ตำบลสะกอม สังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ เข้าร่วมงานแบ่งปันน้ำใจ ระดมทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านบ่อโชน ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ตำบลสะกอม ณ โรงเรียนบ้านบ่อโชน หมู่ที่ 7 บ้านบ่อโชน ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงข
5มีนาคม2567 บุคลากรครูศูนย์การเรียนรู้ตำบลสะกอม สังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ เข้าร่วมงานแบ่งปันน้ำใจ ระดมทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านบ่อโชน ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ตำบลสะกอม ณ โรงเรียนบ้านบ่อโชน หมู่ที่ 7 บ้านบ่อโชน ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงข  เข้าชม :  [40]
18 / มี.ค. / 2567 : ทดสอบหมวดหมู่
4มีนาคม2567 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้นายมู่หำหมัด บินล่าเต๊ะ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2567 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เพิ่มเติม ครั้
4มีนาคม2567 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้นายมู่หำหมัด บินล่าเต๊ะ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2567 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เพิ่มเติม ครั้  เข้าชม :  [47]
18 / มี.ค. / 2567 : ทดสอบหมวดหมู่
2-3 มีนาคม 2567 นายวิเชียร โชติช่วง ผุ้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้คณะกรรมการคุมสอบดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียนรายวิชาบังคับ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ (1) กิจกรรมเข้าแถวเพื่อเตรียมความพร้อมและช
2-3 มีนาคม 2567 นายวิเชียร โชติช่วง ผุ้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้คณะกรรมการคุมสอบดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียนรายวิชาบังคับ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ (1) กิจกรรมเข้าแถวเพื่อเตรียมความพร้อมและช  เข้าชม :  [40]
18 / มี.ค. / 2567 : ทดสอบหมวดหมู่
1มีนาคม2567 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้นายมู่หำหมัด บินล่าเต๊ะ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพโต๊ะครู ผู้ช่วยโต๊ะครู ในจังหวัด
1มีนาคม2567 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้นายมู่หำหมัด บินล่าเต๊ะ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพโต๊ะครู ผู้ช่วยโต๊ะครู ในจังหวัด  เข้าชม :  [49]
18 / มี.ค. / 2567 : ทดสอบหมวดหมู่
21กุมภาพันธ์2567 แข่งกีฬาเนินขุมทอง
21กุมภาพันธ์2567 แข่งกีฬาเนินขุมทอง  เข้าชม :  [48]
18 / มี.ค. / 2567 : ทดสอบหมวดหมู่
16กุมภาพันธ์2567 โครงการประชุมชี้แจงการราวงานผลระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร DMIS
16กุมภาพันธ์2567 โครงการประชุมชี้แจงการราวงานผลระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร DMIS  เข้าชม :  [42]

 

                   

 

นายวิเชียร โชติช่วง 
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี 
รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอจะนะ           
   

 

 
 
ศกร.ตำบลสะกอม 
ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130 โทรศัพท์ 094-5809191
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05