[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
กศน.ตำบลบ้านนา ยินดีต้อนรับ หมู่ 5 บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130 โทรศัพท์ 074-207092
 

  

  

19 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงงานวิทยาศาสตร์ประจำปี 2562
ติวเข้มก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
19 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
24 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฑ์ เป็นประธานเปิด โครงการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตในจังหวัดชายแดนใต้
นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฑ์ เป็นประธานเปิด โครงการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตในจังหวัดชายแดนใต้
24 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 ก.ค. 2560 นางสาววารียา อัคราเดชานนท์ ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ กศน.อำเภอจะนะ ซึ่งรับผิดชอบศูนย์การเรียนรู้อิสลามประจำมัสยิด(ดาดีกา)
วันที่ 22 ก.ค. 2560 นางสาววารียา อัคราเดชานนท์ ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ กศน.อำเภอจะนะ ซึ่งรับผิดชอบศูนย์การเรียนรู้อิสลามประจำมัสยิด(ดาดีกา)
24 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อาสายุวกาชาด กศน.อำเภอจะนะ 20 ก.ค. 2560 เป็นวันที่ 4 ของค่ายยุวกาชาด
กิจกรรม อาสายุวกาชาด กศน.อำเภอจะนะ 20 ก.ค. 2560 เป็นวันที่ 4 ของค่ายยุวกาชาด
24 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 19 ก.ค.2560 ตามที่ได้รับมอบหมายจากนางรุ่งเรือง จอมศรี ให้นางสาวอารียา จุลภักดิ์และนางสาวสมฤดี ดิสถาพร ร่วมเป็นวิทยากรสอนทำดอกไม้จันทน์ ณ ศาลาประชาคม(หลังใหม่) มีจำนวนผู้เข้าร่วมต.จะโหนง7
วันที่ 19 ก.ค.2560 ตามที่ได้รับมอบหมายจากนางรุ่งเรือง จอมศรี ให้นางสาวอารียา จุลภักดิ์และนางสาวสมฤดี ดิสถาพร ร่วมเป็นวิทยากรสอนทำดอกไม้จันทน์ ณ ศาลาประชาคม(หลังใหม่) มีจำนวนผู้เข้าร่วมต.จะโหนง7
24 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากรก ครู กศน.อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เข้าร่วมอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย วันที่ 19 กรกฏาคม 2560 ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
บุคลากรก ครู กศน.อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เข้าร่วมอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย วันที่ 19 กรกฏาคม 2560 ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
24 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่19 ก.ค.60 ภาพกิจกรรมค่ายยุวกาชาดให้ความรู้ในหัวข้อกฎหมายมนุษยธรรมและรอบโลกกาชาด
วันที่19 ก.ค.60 ภาพกิจกรรมค่ายยุวกาชาดให้ความรู้ในหัวข้อกฎหมายมนุษยธรรมและรอบโลกกาชาด
24 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 18 ก.ค.2560 นางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ.กศน.จะนะ พร้อมด้วยนางอามีเราะห์ ยุโส๊ะ ครูอาสาประจำสถาศึกษาปอเนาะร่วมประชุมชี้แจงภารกิจและแนวทางปฎิบัติ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน(ลูกเสือจิตอาสา บำเบ็ญประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนชาวไทยมุสลิมในการไปประกอบพิธฮัจญ์ ) ณห
วันที่ 18 ก.ค.2560 นางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ.กศน.จะนะ พร้อมด้วยนางอามีเราะห์ ยุโส๊ะ ครูอาสาประจำสถาศึกษาปอเนาะร่วมประชุมชี้แจงภารกิจและแนวทางปฎิบัติ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน(ลูกเสือจิตอาสา บำเบ็ญประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนชาวไทยมุสลิมในการไปประกอบพิธฮัจญ์ ) ณห
14 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดตำบลบ้านนา ณ กศน.ตำบลบ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดตำบลบ้านนา ณ กศน.ตำบลบ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา
14 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ตามรถมินิโมบายเคลื่อนที่สู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านน้ำค็ม ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา
วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ตามรถมินิโมบายเคลื่อนที่สู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านน้ำค็ม ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา
14 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน(กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์) ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา
วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน(กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์) ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา
14 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 นางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ กศน.อำเภอจะนะ เข้าร่วมประชุมรับนโยบายการจัดการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้หนังสือในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ท่านกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 นางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ กศน.อำเภอจะนะ เข้าร่วมประชุมรับนโยบายการจัดการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้หนังสือในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ท่านกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี
14 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2560 นางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ กศน.อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ได้ร่วมกิจกรรมทำความดี งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาช่วงเทศการวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาของไทย
วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2560 นางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ กศน.อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ได้ร่วมกิจกรรมทำความดี งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาช่วงเทศการวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาของไทย
29 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดกลุ่ม 11-21 พฤษภาคม 2560 วิชา ช่างพื้นฐาน และ 22 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2560 พัฒนาอาชีพ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาคารเอนกประสงค์ ม.6 ต.บ้านนนา อ.จะนะ จ.สงขลา
เปิดกลุ่ม 11-21 พฤษภาคม 2560 วิชา ช่างพื้นฐาน และ 22 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2560 พัฒนาอาชีพ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาคารเอนกประสงค์ ม.6 ต.บ้านนนา อ.จะนะ จ.สงขลา
29 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่28มิ.ย60 เวลา13.00น. นายจารึก แก้วบุญ นางสาวเสาวลักษณ์ มันทะติ และนางสาวกนกรัชต์ ได้เป็นวิทยากรประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สอนให้กับประชาชนตำบลน้ำขาว
วันที่28มิ.ย60 เวลา13.00น. นายจารึก แก้วบุญ นางสาวเสาวลักษณ์ มันทะติ และนางสาวกนกรัชต์ ได้เป็นวิทยากรประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สอนให้กับประชาชนตำบลน้ำขาว
29 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 9 มิถุนายน 2560 กศน.ตำบลจะโหนงได้มอบหมายจากผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะนางรุ่งเรือง จอมศรี ให้ กศน.ตำบลจะโหนงเข้าร่วมโครงการเยี่ยมวัดวันพระ ณ วัดป่าแจ้งแก้ว ต.จะโหนง สงขลา
วันที่ 9 มิถุนายน 2560 กศน.ตำบลจะโหนงได้มอบหมายจากผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะนางรุ่งเรือง จอมศรี ให้ กศน.ตำบลจะโหนงเข้าร่วมโครงการเยี่ยมวัดวันพระ ณ วัดป่าแจ้งแก้ว ต.จะโหนง สงขลา
29 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 12-13 มิถุนายน 2560 กศน.จะนะ บุคลกร กศน.และนักศึกษาสถาบันปอเนาะ เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนในสถาบันปอเนาะเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ สถาบันปอเนาะตะฟิรกรุอ่านเราะห์มะนีนะฮ์
วันที่ 12-13 มิถุนายน 2560 กศน.จะนะ บุคลกร กศน.และนักศึกษาสถาบันปอเนาะ เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนในสถาบันปอเนาะเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ สถาบันปอเนาะตะฟิรกรุอ่านเราะห์มะนีนะฮ์
29 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นนี้ (6 มิ.ย 60) เวลา 10.00-12.00 น. นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา/ผอ.ศปก.อ.จะนะ ประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมการจัดงานประจำปีของดีเมืองจะนะ ประจำปี 2560
นนี้ (6 มิ.ย 60) เวลา 10.00-12.00 น. นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา/ผอ.ศปก.อ.จะนะ ประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมการจัดงานประจำปีของดีเมืองจะนะ ประจำปี 2560
3 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 พบกลุ่ม นักศึกษาระดับ ม.ต้น กศน.ต.บ้านนา ณ กศน.ตำบลบ้านนา ม.6 ต.บ้านนนา อ.จะนะ จ.สงขลา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 พบกลุ่ม นักศึกษาระดับ ม.ต้น กศน.ต.บ้านนา ณ กศน.ตำบลบ้านนา ม.6 ต.บ้านนนา อ.จะนะ จ.สงขลา

กำลังแสดงหน้าที่ 1/20 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
 
กศน.ตำบลบ้านนา 
หมู่ที่ 5 (บ้านทุ่งใหญ่) ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130 โทรศัพท์ 08-9467-9027
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05