[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 กศน.ตำบลบางกล่ำ ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๑ (วัดชลธาราวาส) ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐  ครูผู้รับผิดชอบ นางลำพึง  สุวรรณชาตรี หัวหน้า กศน.ตำบลบางกล่ำ ๐๙๑-๘๔๘๕๐๑๗
 
กศน.นครราชสีมา
<< พฤษภาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
จิตวิทยาสำหรับวัยรุ่น
จิตวิทยาสำหรับวัยรุ่น   เข้าชม :  [55]
ประโยชน์ของเต้าหู้
ประโยชน์ของเต้าหู้   เข้าชม :  [112]
เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า “การอ่าน” คือการเปิดประตูสู่โลกกว้าง
เมื่อวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมาหลายคนคงมีกิจกรรมที่มุ่งทำเพื่อประโยชน์แก่เด็กไทย เช่นเดียวกับโครงการ   เข้าชม :  [190]
การพัฒนา Koratsite
การพัฒนา Koratsite การพัฒนาเว็บเพื่อการศึกษา   เข้าชม :  [176]
เลี้ยงไก่ไข่ด้วยอีแวป...ทำไบโอแก๊สลดค่าใช้จ่าย
แม้ว่าการเลี้ยงไก่ไข่ที่ทำอยู่ขณะนี้ จะดูเสมือนเลี้ยงให้คนอื่น ไก่ที่กำลังเลี้ยงอย่างเอาใจใส่   เข้าชม :  [241]
 

นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครูกศน.ตำบลบางกล่ำ จัดกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครูกศน.ตำบลบางกล่ำ จัดกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตร อบรมให้ความรู้ต้นกล้ารักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบางกล่ำ   เข้าชม :  [42]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครูกศน.ตำบลบางกล่ำ เข้าร่วมอบรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย25 / ก.ค. / 2560  เข้าชม :  [33]
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครู กศน.ตำบลบางกล่ำ เข้าร่วมประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์ ณ กศน.อำเภอบางกล่่ำ25 / ก.ค. / 2560  เข้าชม :  [35]
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครูกศน.ตำบลบางกล่ำ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น12 / ก.ค. / 2560  เข้าชม :  [43]
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครูกศน.ตำบลบางกล่ำ เข้าร่วมประชุมวิทยากรครู ข.ระดับตำบล12 / ก.ค. / 2560  เข้าชม :  [47]
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครูกศน.ตำบลบางกล่ำ นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีปิดสงขลาเกมส์5 / ก.ค. / 2560  เข้าชม :  [51]

12 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครูกศน.ตำบลบางกล่ำ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด หมู่ ๑ ตำบลบางกล่ำ โดยนำกิจกรรมการเพ้นท์กระเป๋าผ้ามาสาธิต
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครูกศน.ตำบลบางกล่ำ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด หมู่ ๑ ตำบลบางกล่ำ โดยนำกิจกรรมการเพ้นท์กระเป๋าผ้ามาสาธิต และนำตระกร้าหนังสือมาให้บริการกลุ่มเป้าหมายที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดนัด  เข้าชม :  [50]

12 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครูกศน.ตำบลบางกล่ำ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รถมินิโมบายเคลื่อนที่ ณ วัดชลธาราวาส
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครูกศน.ตำบลบางกล่ำ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รถมินิโมบายเคลื่อนที่ ณ วัดชลธาราวาส หมู่ ๑ ตำบลบางกล่่ำ เนื่องในโอกาสวันอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ พบพระพบนายอำเภอ  เข้าชม :  [50]

12 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครูกศน.ตำบลบางกล่ำ เข้าร่วมประชุมวิทยากรครู ข.ระดับตำบล
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครูกศน.ตำบลบางกล่ำ เข้าร่วมประชุมวิทยากรครู ข.ระดับตำบล เกี่ยวกับการรณรงค์ให้ประชาชนตำบลบางกล่ำ ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าชม :  [44]

12 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครูกศน.ตำบลบางกล่ำ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครูกศน.ตำบลบางกล่ำ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ กศน.ตำบลบางกล่ำ หมู่ ๑ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา  เข้าชม :  [42]

12 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครูกศน.ตำบลบางกล่ำ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพิธิปิดการแข่งขันกีฬา สงขลาเกมส์
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครูกศน.ตำบลบางกล่ำ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพิธิปิดการแข่งขันกีฬา สงขลาเกมส์ ณ สนามกีฬาติณสูนานนทื อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา   เข้าชม :  [47]

12 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครูกศน.ตำบลบางกล่ำ ทดสอบสมรรถนะด้านการอ่านและการเขียนกับนักศึกษา
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครูกศน.ตำบลบางกล่ำ ทดสอบสมรรถนะด้านการอ่านและการเขียนให้กับนักศึกษา ณ กศน.ตำบลบางกล่ำ   เข้าชม :  [38]

6 / มี.ค. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครู กศน.ตำบลบางกล่ำ แวะเยี่ยมเยือนแหล่งเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาบางกล่ำ
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครู กศน.ตำบลบางกล่ำ แวะเยี่ยมเยือนแหล่งเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาบางกล่ำ ม.๑ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ  เข้าชม :  [72]
3 / ก.พ. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
เครื่องปั้นดินเผาบางกล่ำ
แหล่งเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาบางกล่ำ  เข้าชม :  [73]
31 / ม.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
วัดท่าเมรุ
แหล่งเรียนรู้ในตำบลบางกล่ำ  เข้าชม :  [68]
24 / ม.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
เครื่องปั้นดินเผาบางกล่ำ
แหล่งเรียนรู้ในตำบลบางกล่ำ  เข้าชม :  [73]

 นางสาวอังสิยาภรณ์  อุ่นจิตต์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางกล่ำ


นางลำพึง  สุวรรณชาตรี
หัวหน้า กศน.ตำบลบางกล่ำ

นางสาวสุดารัตน์  จันทฤทธิ์
ครูอาสาสมัคร

ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริเพ็ญ  กัญจนกาญจน์
ครู ผู้สอนคนพิการ

 

 
 
กศน. ตำบลบางกล่ำ อำเภอบาลกล่ำ จังหวัดสงขลา
ที่อยุ่ วัดชลธาราวาส หมู่ที่ ๑ บ้านบางกล่ำบน ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074 328026
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05